مشخصات فردی، سوابق تحصیلی و کاری

امید سیف پناهی

امید سیف پناهی

 توسعه دهنده فول استاک وب

فریمورک laravel , yii2

omid.saifpnahi1991@gmail.com

کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار

 اطلاعات تحصیلی

کارشناسی – مهندسی  نرم افزار

موسسه آمورش عالی ماد سنندج

بازه زمانی تحصیل: ۹۳ – ۹۱

معدل: ۱۵٫۳۴

کاردانی – نرم افزار کامپیوتر

دانشکده فنی شهید  یزدانپناه سنندج

بازه زمانی تحصیل: ۹۱ – ۸۸

معدل: ۱۵٫۲۲

دیپلم – رشته کامپیوتر

هنرستان فنی انصار سنندج

بازه زمانی تحصیل: ۸۸ – ۸۶

معدل: ۱۶